วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2554

วันแม่แห่งชาติ 2554

ถ่ายภาพหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม

ร่วมแสดงความยินดีกับแม่ดีเด่น และประธานในพิธี

แสดงความกตัญญูกับแม่

กราบแม่และมอบดอกมะลิ


แม่มาให้ลูกแสดงความกตัญญูแม่ไม่มาปู่ ย่าก์มาแทนได้การแสดงละคร "แม่" ของนักเรียนชั้นป.6การร้องเพลง อ่านกลอน เกี่ยวกับแม่ของนักเรียนชั้น ป.1-2การเต้นชุด "คือหัตถาครองพิภพ" ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ขวบ และอนุบาล 1ประธานกล่าวเปิดงานคุณสุดใจ ณ ตะกั่วทุ่ง มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนแม่ แม่มาร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติผู้อำนวยการ มอบเกียรติบัตรแก่แม่ดีเด่นนางแสงเดือน หมื่นกล้า ประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้คุณธิดารัตน์ ภู่ทอง ศิษย์เก่าและเจ้าหน้าที่ รพ.ทับปุดฝ่ายส่งเสริมฯ มาร่วมกิจกรรมแม่ แม่ ลงทะเบียนมาร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 54