วันอังคารที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2553

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลทับปุด ให้บริการฉีดวัคซีน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 และ 6/2

นั่งรอคอยถามเพื่อนว่า เจ็บไหมค่ะ

27 สิงหาคม 53 ฉีดวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก

น้าดารัตน์บอกว่าไม่ต้องกลัวเข็มฉีดยา ครูตีเจ็บยิ่งกว่า

พรศักดิ์ นาคพันธ์ ไม่กล้วเข็มฉีดยา สบายมาก

นนทวัฒน์ บุญเชื้อ ผมไม่เจ็บเลย

ธนาวิน ทองพันธ์ ทำหน้ากล้า ๆ กลัวๆ

ป้าสุบอกว่ายามีอีกเยอะไม่ต้องกล้วว่าจะหมด

กลัวเข็มฉีดยาจังเลย เจ็บไหมครับ

เด็กพลูเถื่อน และเด็กทุ่งสูงกลัวเข็มฉีดยา